قالیشویی و مبل شویی


قالیشویی و مبل شویی

* تحویل 2 الی 3 روز کاری در روز های معمولی.

             * تحویل شب عید از 3 روز تا 10 روز ( شب عید از 15 بهمن ماه تا 29 اسفند ماه محاسبه می شود.)
 

فرش ماشینی

متری 7.000 تومان

فرش دستی

متری 16.000 تومان

پادری

تیکه ای 6،000 تومان

مبلمان اداری و منزل

توافقی از 10،000 تومان تا 30،000 تومان، به ازای هر نفر( مثال: مبل 7 نفره از 70،000 تومان تا 210،000 تومان)

انواع موکت

متری 2.500 تومان