برق کشی


برق کشی
در صورت نیاز به تعویض قطعات، هزینه قطعه نیز روی فاکتور خواهد آمد
*برای اطلاعات بیشتر و پیگیری سفارش خود میتوانید با شماره 02634825630 تماس حاصل نمایید.
*تعرفه و قیمت در این دسته به صورت توافق مشتری با تعمیرکار پس از انجام کار یا قبل از انجام کار میباشد.