آموزش مشتریان

جهت ثبت درخواستِ نیروی مورد نیاز مراحل ذیل را طی کنید:


    از صفحه اصلی سایت، روی گزینه ی موردنظر خود (مانند: نظافت، ارسال شبانه روزی کله پاچه، لوله کشی، ماساژ و ...) جهت اعزام نیرو کلیک کنید.
    از شاخه های باز شده در همان دسته بندی مورد نظر شما، زیرمجموعه ی مورد نظرتان را انتخاب کنید.
    فرم ثبت درخواستتان را کامل و دقیق پر کنید.
    سفارش شما ثبت شد! به همین سادگی! به زودی نیروی مورد نیازِ شما به محلِتان اعزام میشود.
    برای پیگیری سفارش خود میتوانید با شماره 02634825630 تماس حاصل نمایید.