نوع خدمت: نصب نقره ای

با نصب نقره ای اسی فلفور دستگاه شما 15 ماه گارانتی بی قید و شرط تمام قطعات بجز شیشه را شامل میشود
هزینه نصب نقره ای 60.000 تومان

توجه