نوع خدمت: نصب طلائی

با استفاده از نصب طلایی اسی فلفور دستگاه شما تا 36 ماه گارانتی بی قید و شرط تمام قطعات را شامل میشود
هزینه نصب طلایی 120.000 تومان

توجه